Vilkår og Betingelser

Sist oppdatert 30. oktober 2023

SAMTYKKE TIL VÅRE JURIDISKE VILKÅR

Vi er Adaptive Media (“selskapet”, “vi”, “oss” eller “vårt”), et selskap registrert i Latvia på adressen Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201. MVA-nummeret vårt er LV44103107610.

Vi driver nettsiden https://www.produkteksperter.no/ (“Nettsiden”), og alle andre relaterte produkter og tjenester som henviser eller lenker til disse juridiske vilkårene (“Juridiske vilkår”) (også kalt “Tjenestene”).

Produkteksperter.no er en produktsammenligningsside som kun gir deg pålitelig og objektiv informasjon om ulike typer produkter.

Du kan kontakte oss på telefon +371 22324246, e-post info@adaptivemedia.lv, eller per post til Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, Latvia.

Disse juridiske vilkårene utgjør en lovlig bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet (“du”), og Adaptive Media om din tilgang til og bruk av Tjenestene. Du samtykker til at du ved å få tilgang til tjenestene har lest, forstått og samtykket i å være bundet av alle disse juridiske vilkårene. OM DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE, ER DET FORBUDT FOR DEG Å BRUKE TJENESTENE, OG DU MÅ AVSLUTTE BRUKEN ØYEBLIKKELIG.

Tilleggsvilkår eller dokumenter som fra tid til annen legges ut på Tjenestene, er herved innlemmet i disse ved henvisning. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å foreta endringer eller modifikasjoner i disse juridiske vilkårene fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere “Sist oppdatert”-datoen i disse juridiske vilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikt varsel om slike endringer. Det er ditt ansvar å gjennomgå disse juridiske vilkårene med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert. Du vil være underlagt, og anses å ha blitt gjort oppmerksom på og ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte juridiske vilkår når du fortsetter å bruke tjenestene etter at de reviderte juridiske vilkårene har blitt publisert.

Tjenestene er beregnet på brukere som er minst 13 år gamle. Alle brukere som er mindreårige i jurisdiksjonen hvor de bor (vanligvis under 18 år), må ha tillatelse fra og være under direkte tilsyn av foreldre eller verge når de bruker tjenestene. Hvis du er mindreårig, må du få foreldrene eller vergen din til å lese og godta disse juridiske vilkårene før du kan bruke tjenestene.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse juridiske vilkårene så du alltid har de lett tilgjengelig.

1. VÅRE TJENESTER

Informasjonen som gis ved bruk av Tjenestene, er ikke ment for distribusjon til eller bruk, av privatperson eller firma, i noen jurisdiksjon eller noe land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville underlegge oss registreringskrav i en slik jurisdiksjon eller et slikt land. Personer som velger å få tilgang til tjenestene fra andre steder, gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlige for å overholde lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

2. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vår immaterielle eiendom

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter til tjenestene våre, inkludert all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsted design, lyd, video, tekst, bilder og grafikk i tjenestene (også kalt “innholdet”), også varemerker, tjenestemerker og logoer som inngår i disse (“merkene”).

Innholdet og varemerkene våre er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker (og diverse andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse) og traktater i USA og rundt om i verden.

Innholdet og Merkene leveres i eller gjennom Tjenestene “SOM DE ER” for din personlige, ikke-kommersielle bruk eller interne forretningsformål.

Bruken din av våre tjenester

Med forbehold om at du overholder disse juridiske vilkårene, inkludert avsnittet “FORBUDTE AKTIVITETER” nedenfor, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ugjenkallelig lisens til å:

 • få tilgang til tjenestene, og
 • laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet som du har fått riktig tilgang til.

utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk eller interne forretningsformål.

Med unntak av det som er angitt i dette avsnittet eller andre steder i våre juridiske vilkår, kan ingen deler av tjenestene eller noe innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes til noe som helst kommersielt formål uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Hvis du ønsker å bruke tjenestene, innholdet eller merkene på annen måte enn det som er angitt i dette avsnittet eller andre steder i våre juridiske vilkår, må du sende en forespørsel til: info@adaptivemedia.lv. Hvis vi noen gang gir deg tillatelse til å legge ut, reprodusere eller offentliggjøre deler av tjenestene eller innholdet vårt, må du identifisere oss som eierne eller lisensgiverne av tjenestene, innholdet eller merkene, og sørge for at merknader om opphavsrett eller eiendomsrett vises eller er synlige når du legger det ut, reproduserer eller viser til innholdet vårt.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i og til tjenestene, innholdet og merkene.

Ethvert brudd på disse immaterielle rettighetene vil utgjøre et vesentlig brudd på våre juridiske vilkår, og din rett til å bruke våre tjenester vil opphøre øyeblikkelig.

Dine bidrag

Les nøye gjennom dette avsnittet og avsnittet “FORBUDTE AKTIVITETER” før du bruker tjenestene våre for å forstå (a) rettighetene du gir oss og (b) forpliktelsene du har når du legger ut eller laster opp innhold via tjenestene.

Innleveringer: Ved å sende oss spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om tjenestene (“innsendinger”), samtykker du i å overdra alle immaterielle rettigheter til slike innvendinger til oss. Du samtykker til at vi nå eier dette innlegget og har rett til ubegrenset bruk og spredning for ethvert lovlig formål, kommersielt eller annet, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg.

Du er ansvarlig for det du legger ut: Ved å sende oss innsendinger via noen del av tjenestene så bekrefter du:

 • at du har lest og godtatt våre “FORBUDTE AKTIVITETER” og at du ikke vil legge ut, sende, publisere, laste opp eller overføre via tjenestene noe som er ulovlig, trakasserende, hatefullt, skadelig, ærekrenkende, uanstendig, mobbende, krenkende, diskriminerende, truende for noen person eller gruppe, seksuelt eksplisitt, falskt, unøyaktig, bedragersk eller villedende;
 • i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskrive seg alle moralske rettigheter til slike innsendinger;
 • garantere at alle slike innsendinger tilhører deg eller at du har de nødvendige rettighetene og lisensene til å sende inn slike innsendinger, og at du har full myndighet til å gi oss de ovennevnte rettighetene i forbindelse med dine innsendinger; og
 • garanterer og erklærer at innsendingene dine ikke gir konfidensiell informasjon.

Du er ansvarlig for innsendingene dine, og du samtykker til å erstatte oss for alle tap vi måtte lide på grunn av brudd på (a) dette avsnittet, (b) tredjeparts immaterielle rettigheter eller (c) gjeldende lov.

3. BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke tjenestene erklærer og garanterer du at: (1) du har rettslig handleevne og samtykker til å overholde disse juridiske vilkårene, (2) du er ikke under 13 år gammel, (3) du er myndig i jurisdiksjonen der du bor, eller hvis du er mindreårig, at du har fått foreldrenes tillatelse til å bruke tjenestene, (4) du ikke vil få tilgang til tjenestene gjennom automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten det er gjennom en bot, et skript eller på annen måte, (5) du ikke vil bruke tjenestene til noe ulovlig eller uautorisert formål, og (6) din bruk av tjenestene ikke vil være i strid med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir opplysninger som er usanne, unøyaktige, ikke aktuelle eller ufullstendige, har vi rett til å suspendere eller stenge kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av tjenestene (eller deler av dem).

4. FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke tjenestene til noe annet formål enn det vi gjør tjenestene tilgjengelige for. Tjenestene kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle aktiviteter, med unntak av de som er spesifikt støttet eller godkjent av oss.

Som bruker av tjenestene samtykker du til å ikke gjøre følgende:

 • systematisk hente data eller annet innhold fra tjenestene for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
 • Lure, svindle eller villede oss og andre brukere, spesielt i forsøk på å få tak i sensitiv kontoinformasjon, for eksempel brukerpassord.
 • Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i tjenestene, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndhever begrensninger i bruken av tjenestene og/eller innholdet i dem.
 • Vanære, sverte eller på annen måte skade, etter vår mening, oss og/eller tjenestene våre.
 • bruke informasjon innhentet fra tjenestene til å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
 • Bruke støttetjenestene våre på feil måte eller sende inn falske rapporter om misbruk eller forsømmelser.
 • Bruke tjenestene på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.
 • Late som du er en annen person eller bruker, eller bruke innloggingsinformasjonen til en annen person eller bruker.
 • Laste opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av gjentagende tekst), som forstyrrer noen parts uavbrutte bruk og glede av tjenestene eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av tjenestene.
 • Delta i automatisert bruk av systemet, for eksempel bruk av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende verktøy for datainnsamling og -utvinning.
 • slette opphavsrett eller andre merknader om eiendomsrett fra alt innhold.
 • Forsøk på å utgi deg for å være en annen bruker eller person eller bruke noen andres brukernavn.
 • Laste opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre) materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamlingen- eller overføringsmekanisme, inkludert, men ikke begrenset til, clear graphics interchange formats (“gifs”), 1×1-piksler, web bugs, informasjonskapsler eller andre lignende enheter (noen ganger omtalt som “spyware” eller “passive innsamling mekanismer” eller “pcms”).
 • forstyrre, avbryte eller skape en urimelig byrde for tjenestene eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til tjenestene.
 • Trakassere, være frekk, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å levere noen del av tjenestene til deg.
 • Forsøke å omgå eventuelle tiltak i tjenestene som er utformet for å hindre eller begrense tilgangen til tjenestene eller deler av tjenestene.
 • Kopiere eller tilpasse tjenestenes programvare, inkludert, men ikke begrenset til, Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
 • Med unntak av det som er tillatt av gjeldende lov, dechiffrere, dekompiler, demonter eller omvendt utvikling av programvaren som omfatter eller på noen måte utgjør en del av tjenestene.
 • Med unntak av det som kan være et resultat av standard søkemotor- eller nettleser bruk, bruke, lansere, utvikle eller distribuere automatiserte systemer, inkludert, men ikke begrenset til, edderkopper, roboter, jukse verktøy, skraper eller lesere som ikke er tilkoblet nett som får tilgang til tjenestene, eller bruke eller lansere uautoriserte skript eller annen programvare.
 • Bruk av en innkjøpsagent til å foreta kjøp av tjenestene.
 • foreta uautorisert bruk av tjenestene, herunder innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer automatisk eller under falske forutsetninger.
 • Bruke tjenestene som en del av et forsøk på å konkurrere med oss eller på annen måte bruke tjenestene og/eller innholdet til inntektsbringende tiltak eller kommersiell virksomhet.
 • Selge eller på annen måte overføre profilen din.
 • Bruke tjenestene til å annonsere eller tilby salg av varer og tjenester.

5. BRUKERGENERERTE BIDRAG

Tjenestene tilbyr ikke brukerne å sende inn eller legge ut innhold. Vi kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, utføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt “bidrag”). Bidrag kan være synlige for andre brukere av tjenestene og via tredjeparts nettsteder. Derfor kan alle bidrag du sender, bli behandlet i samsvar med personvernerklæringen for tjenestene. Når du oppretter eller tilgjengeliggjør bidrag, erklærer og garanterer du at:

 • Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller fremføring, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av dine bidrag krenker ikke og vil ikke krenke eiendomsrettighetene, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmeligheter eller moralske rettigheter til noen tredjepart.
 • Du er opphavsmann til og eier av eller har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker, frigivelser og tillatelser til å bruke og autorisere oss, tjenestene og andre brukere av tjenestene til å bruke bidragene dine på den måten som tjenestene og disse juridiske vilkårene forutsetter.
  Du har skriftlig samtykke, frigivelse og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar person i Bidragene dine til å bruke navnet eller likheten til hver enkelt slik identifiserbar person for å muliggjøre inkludering og bruk av
 • Bidragene dine på en hvilken som helst måte som er forutsatt i Tjenestene og disse Juridiske vilkårene.
 • Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
 • Bidragene dine er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordringer.
 • Bidragene dine er ikke obskøne, uanstendige, utuktige, sjofle, voldelige, trakasserende, injurierende, ærekrenkende eller på annen måte støtende (etter vår vurdering).
 • Bidragene dine må ikke latterliggjøre, håne, nedvurdere, skremme eller misbruke noen.
 • Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i juridisk forstand) andre personer eller til å fremme vold mot en bestemt person eller gruppe mennesker.
 • Bidragene dine er ikke i strid med gjeldende lover, forskrifter eller regler.
 • Bidragene dine ikke krenker personvernet eller publisitet rettighetene til noen tredjepart.
 • Bidragene dine er ikke i strid med gjeldende lover om barnepornografi eller andre lover som er ment å beskytte mindreåriges helse eller velferd.
 • Bidragene dine skal ikke inneholde støtende kommentarer knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuelle preferanser eller fysiske handikap.
 • Bidragene dine ikke på annen måte bryter med, eller lenker til materiale som bryter med, noen bestemmelse i disse juridiske vilkårene eller gjeldende lover eller forskrifter.

Enhver bruk av tjenestene i strid med det foregående er i strid med disse juridiske vilkårene og kan blant annet føre til oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke tjenestene.

6. INNSKUDD LISENS

Du og tjenestene samtykker i at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke all informasjon og alle personopplysninger du oppgir i henhold til vilkårene i personvernerklæringen og dine valg (inkludert innstillinger).

Ved å sende inn forslag eller andre tilbakemeldinger om tjenestene så samtykker du til at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

Vi påberoper oss ingen eiendomsrett til bidragene dine. Du beholder det fulle eierskapet til alle dine bidrag og alle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for uttalelser eller fremstillinger i dine bidrag som du har gitt på noe område på tjenestene. Du er ene og alene ansvarlig for dine bidrag til tjenestene, og du samtykker uttrykkelig i å frita oss for ethvert ansvar og avstå fra ethvert rettslig skritt mot oss i forbindelse med dine bidrag.

7. TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD

Tjenestene kan inneholde (eller du kan få tilsendt via nettsiden) lenker til andre nettsider (“tredjeparts nettsider”) samt artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner, programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter (“tredjepartsinnhold”). Slike tredjeparts nettsider og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsider som er tilgjengelige via tjenestene eller tredjepartsinnhold som er lagt ut på, tilgjengelig via eller installert fra tjenestene, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende innhold, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer på eller i tredjepartsnettstedene eller tredjepartsinnholdet. Inkludering av, lenking til eller tillatelse til bruk eller installasjon av tredjeparts nettsider eller tredjepartsinnhold innebærer ikke at vi godkjenner eller støtter dette. Hvis du bestemmer deg for å forlate tjenestene og gå inn på tredjeparts nettsider eller bruke eller installere tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over at disse juridiske vilkårene ikke lenger gjelder. Du bør lese gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og datainnsamling praksis, for alle nettsider du navigerer til fra tjenestene, eller for alle applikasjoner du bruker eller installerer fra tjenestene. Eventuelle kjøp du foretar via tredjeparts nettsteder, skjer via andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi påtar oss ikke noe som helst ansvar i forbindelse med slike kjøp, som utelukkende er en sak mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du samtykker i og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på tredjeparts nettsider, og du skal holde oss uten ansvar for eventuelle skader forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss uten ansvar for eventuelle tap du måtte lide eller skader du måtte bli påført i forbindelse med eller som på noen måte skyldes tredjepartsinnhold eller kontakt med tredjeparts nettsider.

8. ANNONSØRER

Vi tillater annonsører å vise sine annonser og annen informasjon i visse områder av tjenestene, for eksempel sidefelt annonser eller bannerannonser. Vi tilbyr bare plass til å plassere slike annonser, og vi har ikke noe annet forhold til annonsørene.

9. FORVALTNING AV TJENESTER

Vi forbeholder oss retten, men ikke plikten, til å: (1) overvåke tjenestene for brudd på disse juridiske vilkårene; (2) iverksette passende rettslige tiltak mot enhver som, etter vårt eget skjønn, bryter loven eller disse juridiske vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, å rapportere en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgangen til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, fjerne fra tjenestene eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på annen måte belastende for systemene våre, og (5) på annen måte administrere tjenestene på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og vår eiendom og for å legge til rette for at tjenestene fungerer som de skal.

10. PERSONVERNSPOLITIKK

Vi er opptatt av personvern og datasikkerhet. Les vår personvernerklæring her. Ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av personvernerklæringen vår, som er innlemmet i disse juridiske vilkårene. Vi gjør oppmerksom på at tjenestene drives fra Romania. Hvis du får tilgang til tjenestene fra en annen region i verden med lover eller andre krav til innsamling, bruk eller utlevering av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i Romania, overfører du opplysningene dine til Romania ved å fortsette å bruke tjenestene, og du samtykker uttrykkelig til at opplysningene dine overføres til og blir behandlet i Romania.

11. LØPETID OG OPPSIGELSE

Disse juridiske vilkårene gjelder fullt ut så lenge du bruker tjenestene. UTEN Å BEGRENSE NOEN ANNEN BESTEMMELSE I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL, ETTER EGET SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, Å NEKTE TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE (INKLUDERT BLOKKERING AV VISSE IP-ADRESSER), TIL ENHVER PERSON, UANSETT GRUNN ELLER UTEN GRUNN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD PÅ ENHVER REPRESENTASJON, GARANTI ELLER FORPLIKTELSE I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFT. VI KAN AVSLUTTE DIN BRUK AV ELLER DELTAKELSE I TJENESTENE ELLER SLETTE INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU HAR LAGT UT NÅR SOM HELST, UTEN FORVARSEL, ETTER EGET SKJØNN.

Hvis vi stenger eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, så har du ikke lov til å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet til en tredjepart, selv om du opptrer på vegne av tredjeparten. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, sivilrettslige, strafferettslige og påbudte tiltak.

12. ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet i tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn, etter eget skjønn og uten varsel. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen i tjenestene våre. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avvikling av tjenestene.

Vi kan ikke garantere at tjenestene vil være tilgjengelige til enhver tid. Det kan oppstå maskinvare-, programvare- eller andre problemer eller behov for å utføre vedlikehold knyttet til tjenestene, noe som kan føre til avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte modifisere tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn uten å varsle deg. Du samtykker i at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller uhell som skyldes at du ikke har tilgang til eller kan bruke tjenestene under driftsstans eller avbrudd i tjenestene. Ingenting i disse juridiske vilkårene skal tolkes slik at vi er forpliktet til å vedlikeholde og støtte tjenestene eller til å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dem.

13. GJELDENDE LOV

Disse juridiske vilkårene reguleres av og tolkes i henhold til lovgivningen i Latvia, og bruk av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket. Hvis du bor i EU, og du er en forbruker, har du i tillegg den beskyttelsen du har i henhold til obligatoriske lovbestemmelser i ditt bostedsland. Adaptive Media og du selv samtykker begge i å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Valmiera, noe som betyr at du kan fremme krav om å forsvare dine forbrukerrettigheter i forbindelse med disse juridiske vilkårene i Latvia eller i EU-landet der du bor.

14. TVISTLØSNING

Uformelle forhandlinger

For å fremskynde løsningen og kontrollere kostnadene ved eventuelle tvister, kontroverser eller krav i forbindelse med disse juridiske vilkårene (hver av dem en “tvist” og samlet “tvistene”) som du eller vi (hver for seg en “part” og samlet “partene”) bringer inn, er partene enige om først å forsøke å forhandle uformelt i minst tretti (30) dager før de innleder voldgift. Slike uformelle forhandlinger innledes ved skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår som følge av forholdet mellom partene i disse juridiske vilkårene, skal avgjøres av én voldgiftsdommer som skal velges i samsvar med voldgiftsreglene og de interne reglene til Den europeiske voldgiftsdomstolen, som er en del av Det europeiske voldgifts senteret med sete i Strasbourg, og som er i kraft på det tidspunktet begjæringen om voldgift inngis, og som aksept av denne klausulen innebærer. Voldgiftssted skal være Valmiera, Latvia, Latvia. Saksbehandlingsspråket skal være engelsk. Lovgivningen i Latvia skal gjelde som materiell rett.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal være begrenset til tvisten mellom partene hver for seg. I den utstrekning loven tillater det, (a) skal ingen voldgift slås sammen med noen annen prosedyre; (b) det foreligger ingen rett eller myndighet til å avgjøre tvister på grunnlag av gruppesøksmål eller til å bruke gruppesøksmål prosedyrer; og (c) det foreligger ingen rett eller myndighet til å reise en tvist i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og mekling

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelsene om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller som gjelder gyldigheten av, en parts immaterielle rettigheter, (b) tvister knyttet til, eller som oppstår som følge av, påstander om tyveri, piratkopiering, krenkelse av privatlivets fred eller uautorisert bruk, og (c) krav om midlertidig forføyning. Hvis denne bestemmelsen viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves, skal ingen av partene velge voldgift for tvister som faller inn under den delen av denne bestemmelsen som viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves, og slike tvister skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innenfor de domstolene som er oppført som jurisdiksjon overfor, og partene samtykker i å underkaste seg denne domstolens personlige jurisdiksjon.

15. RETTELSER

Tjenestene kan inneholde informasjon som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på tjenestene når som helst, uten forvarsel.

16. ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTENE LEVERES SOM DE ER OG ER TILGJENGELIGE. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV TJENESTENE SKJER PÅ EGET ANSVAR. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG DIN BRUK AV DEM, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLDET I TJENESTENE ELLER INNHOLDET PÅ NETTSIDER ELLER MOBILAPPLIKASJONER SOM ER KNYTTET TIL TJENESTENE, OG VI PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR (1) FEIL, MANGLER ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD OG MATERIALE, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM, UANSETT ART, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTENE, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALL PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER ØKONOMISK INFORMASJON SOM ER LAGRET DER, (4) AVBRUDD ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTENE, (5) EVENTUELLE FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM TJENESTENE AV EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD OG MATERIALE ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM FØLGE AV BRUK AV INNHOLD SOM ER LAGT UT, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG VIA TJENESTENE. VI GARANTERER IKKE, STØTTER IKKE, GARANTERER IKKE OG PÅTAR OSS IKKE NOE ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ANNONSERES ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART VIA TJENESTENE, HYPER KOBLEDE NETTSIDER ELLER NETTSIDER ELLER MOBILAPPLIKASJONER SOM VISES I BANNERE ELLER ANNEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIGE FOR Å OVERVÅKE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GJENNOM ET HVILKET SOM HELST MEDIUM ELLER I ET HVILKET SOM HELST MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DØMMEKRAFT OG UTVISE FORSIKTIGHET DER DET ER HENSIKTSMESSIG.

17. ANSVAR BEGRENSNINGER

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE, TAPTE INNTEKTER, TAP AV DATA ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENE, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT HVA SOM MÅTTE STÅ I DETTE DOKUMENTET, VIL VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG, UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SØKSMÅL FORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL 0. ENKELTE AMERIKANSKE DELSTATSLOVER OG INTERNASJONALE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT NOEN ELLER ALLE ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

18. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker til å forsvare og holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive ledere, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer og utgifter, som fremsettes av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) bruk av tjenestene, (2) brudd på disse juridiske vilkårene, (3) brudd på dine erklæringer og garantier i disse juridiske vilkårene, (4) brudd på en tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, eller (5) åpenbare skadelige handlinger overfor andre brukere av tjenestene som du har kontakt med via tjenestene. Uavhengig av det foregående forbeholder vi oss retten til, på din bekostning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som du er pålagt å holde oss skadesløse for, og du samtykker i å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg om ethvert slikt krav, søksmål eller prosedyre som er underlagt denne skadesløsholdelsen så snart vi får kjennskap til det.

19. BRUKER DATA

Vi lagrer visse data som du overfører til tjenestene for å administrere ytelsen til tjenestene, samt data knyttet til din bruk av tjenestene. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopieringer av data, er du alene ansvarlig for alle data du overfører eller som er knyttet til aktiviteter du har utført ved hjelp av tjenestene. Du samtykker til at vi ikke har noe ansvar overfor deg for tap eller ødeleggelse av slike data, og du fraskriver deg herved enhver søksmålsrett mot oss som følge av tap eller ødeleggelse av slike data.

20. DIVERSE

Disse juridiske vilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som vi har lagt ut på tjenestene eller med hensyn til tjenestene, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse juridiske vilkårene skal ikke fungere som et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse. Disse juridiske vilkårene gjelder i den grad loven tillater det. Vi kan når som helst overdra noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre. Vi skal ikke være ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller unnlatelse av å handle som skyldes årsaker utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse juridiske vilkårene fastslås å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den aktuelle bestemmelsen eller delen av bestemmelsen å kunne skilles fra disse juridiske vilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten av de øvrige bestemmelsene. Det opprettes ikke noe fellesforetak, partnerskap, ansettelses- eller agent forhold mellom deg og oss som følge av disse juridiske vilkårene eller bruken av tjenestene. Du samtykker i at disse juridiske vilkårene ikke skal tolkes mot oss i kraft av at vi har utarbeidet dem. Du gir herved avkall på alle innsigelser du måtte ha basert på den elektroniske formen av disse juridiske vilkårene og mangelen på signering av partene i disse juridiske vilkårene.

21. KONTAKT OSS

For å løse en klage vedrørende tjenestene eller for å få ytterligere informasjon om bruk av tjenestene, kan du kontakte oss på:

Adaptive medier
Cesu gate 19
Latvia, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Tlf: +371 22324246
info@adaptivemedia.lv

Vurder denne artikkelen!
Total: 0 Gjennomsnitt: 0
Back to top button