Henriette Ravnevand

Som selvstendig tekstforfatter gjør jeg ideer om til enkelt formidlet tekst. Målet mitt som formidler er å nå et bredt publikum i bransjer jeg har studert og analysert. Jeg elsker å utforme kreativ og engasjerende tekst slik at leseren ikke klarer å løsrive seg fra den. En tekst kan forfattes på flere måter, men flammen min brenner kraftigst når jeg kan utforme budskapet på en fengslende og unik måte. Med verdifullt innhold får du tillit fra leseren, som til gjengjeld vil gi fremtidig vekst. Avslutningsvis er det viktig for meg å nevne at jeg er en språknerd som elsker å arbeide med tastaturet som hovedverktøy. Hurtighet er min venn, og jeg ser det som min plikt å sørge for at all tekst er riktig formidlet. Da slipper leseren å bli frustrert over skrivefeil eller feil formidling.

Back to top button