Produkteksperter.no deltar i Amazon EU sitt affiliate program, et affiliate program som gjør det mulig for nettsider å tjene en annonse provisjon ved å annonsere og gi lenker til Amazons nettsider. Vi samarbeider også med andre affiliate programmer med mål om å drive trafikk til andre nettsider og tjene penger på annonseinntekter og annonseringslenker.

Beste røykvarslerne

Egentlig er det ikke diskusjon om, men hvor mange. Røykvarslere er påbudt ved lov og du kan aldri få for mange. Vi kan like godt ta det med en gang. Du kan ikke droppe røykvarsleren. Det finnes sågar nedfelt i lovverket. Forskrift for brannforebygging fastslår at det skal være montert minst en røykvarsler i hver etasje i boliger. Denne forskriften trådte i kraft i januar 2016. Det finnes egne krav til godkjenning av røykvarslere. Selvsagt skal du sørge for at røykvarsleren du kjøper er typegodkjent til bruk i Norge. Det betyr for eksempel CE-merking.

HVORFOR SKAL MAN STOLE PÅ OSS?

Målet vårt er å gi deg det aller beste produktet på markedet! Derfor jobber teamet vårt hardt med å gjøre grundige undersøkelser før de publiserer de beste produktene. Les mer For å beholde 100% objektivitet godtar vi aldri penger, produkter eller andre betalingsmåter for analysen vår!

INNHOLDSOPPDATERINGER

Produktlistene våre oppdateres kontinuerlig for å gi deg de nyeste modellene til de beste prisene, slik at du kan være trygg på at du kan velge mellom produktene med best kvalitet.

Forskriften er så streng at du risikerer at forsikringsselskapet nekter å utbetale erstatning dersom det oppstår brann i en bolig som ikke har fungerende røykvarsling i henhold til forskriften. Men det er ikke bare for å følge loven at du skal sikre boligen med røykvarslere. Det handler først og fremst om å redde ditt eget og andres liv. Boligbrann er noe av det mest dramatiske som kan oppstå i en familie der både eiendeler og ikke minst liv kan gå tapt.

Så sent som ved nyttår 2017 var det mer enn 500 000 nordmenn som ikke hadde tilfredsstillende røykvarslingssystemer i sin bolig.

Må ha

Tidligere var det tilstrekkelig at boligen var satt opp med en røykvarsler som du kunne høre mens du sov. Men nå må du altså sørge for at det finnes en i hver etasje. Og det er en selvfølge at røykvarsleren skal virke.

Boligbranner tar liv hvert eneste år. Offentlige tall viser at mer enn 1000 mennesker har mistet livet i brann siden år 2000. I 2017 omkom 25 personer i branner. Det er det laveste antallet siden Direktoratet for Samfunnsikkerhet- og beredskap startet statistikkføring i 1979. Til sammen var det 8756 branner som krevde utrykning fra brannvesenet i 2017. Av disse var 35 prosent bygningsbranner. Ikke uventet skjer de fleste branner i julemåneden desember.

røykvarsler testMen selv om antallet dødsbranner går rett vei kunne flere vært reddet. Stikkordet er tidlig varsling. Jo raskere en person blir oppmerksom på brann, jo raskere kan det handles. Og det er her røykvarsleren kommer inn.

Den største gruppen som utsettes for dødsbranner er eldre, pleietrengende og rusmisbrukere. Så mange som 75 prosent av personene som omkommer i brann er del av denne gruppen. Ifølge DSB har personer over 70 år opptil fem ganger så stor risiko for å omkomme i brann som den øvrige befolkningen.

Det finnes mange typer røykvarslere til montering i boligen. Hvilken type du velger avhenger av boligens utforming, pris og antall som bor der. Det viktige er å velge en type som sørger for at du blir varslet, uansett hvor du befinner deg i boligen. Lovverket sier at alarmen skal kunne høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom, selv om dørene mellom rommene er lukket. Såkalt seriekoblede røykvarslere vil utløses av at en av de andre varslerne i systemet utløses. Det er svært praktisk, siden du vil bli varslet på soverommet om det skulle begynne å brenne på kjøkkenet.

Optisk eller ionisk

Tradisjonelle røykvarslere deles i to; Optiske og ioniske. En optisk røykvarsler reagerer på lysbrytningen som oppstår når det kommer røyk inn i rommet. Disse varslerne har lang holdbarhet og oppdager ulmebranner fort.

Ioniske røykvarslere reagerer ved at en radioaktiv kilde i røykvarsleren sender ut stråling i rommet. Dersom denne strålingen treffer en gasskilde, vil varsleren slå ut. Ioniske varslere er de billigste og de fungerer svært godt ved flammebranner. Ulempen er at varsleren gradvis svekkes og at de bruker lenger tid på å oppdage ulmebranner. Dermed kan det gå lenger tid fra det oppstår en fare til det varsles.

Både optiske og ioniske røykvarslere har begrenset levetid og det er viktig at de skiftes ut med jevne mellomrom. DSB anbefaler at du bytter ut røykvarslerne minst hvert tiende år. Det er også viktig at varslerne testes årlig og at batteriet byttes samtidig med testingen. 1. desember er utpekt som den årlige «Batteribyttedagen». Da er du sikret at røykvarsleren har ferske batterier til julematen. Forbrukerrådet anbefaler også at røykvarslerne årlig blåses rene enten med trykkluft eller med støvsugeren. Denne type apparater kan fort tiltrekke seg støv som legger seg rundt sensorer og sirener. Det vil i så fall redusere varslingseffekten.

I tillegg til batteridrift skal moderne bygninger også ha røykvarslere tilkoblet strømnettet. Dette fremgår av byggeforskriften TEK10, som trådte i kraft i 2010. Batteridrift skal kun være en backupløsning. Dette betyr i praksis at moderne bygninger er pålagt å ha en slags brannsentral.

Forbrukerrådet anbefaler sterkt at man velger optiske røykvarslere. Dette støttes av andre eksperter, blant annet landets forsikringsselskaper. Rådet tilrår at alle husets rom utstyres med en optisk varsler og at ioniske varslere kun benyttes som supplement. Med dette mener rådet at du bare bør benytte ioniske varslere i rom som allerede har en optisk.

Det finnes også noen røykvarslere på markedet som har både optisk og ionisk sensor. Disse er noe dyrere i innkjøp, men dekker da begge teknologiene.

Varsler en – varsler alle

Etter at brannforskriften ble skjerpet inn i 2016 har det blitt mer fokus på viktigheten av seriekoblede røykvarslere. Dette er et system som gjør at varslerne følger med på hverandre. Dersom en varsler oppdager røykutvikling, vil alle varslerne i serien slå ut og varsle. Dette gjør at du ikke behøver å bekymre deg for at du hører varslingen.

Koblingen mellom de ulike varslerne kan enten skje trådløst eller med kabel. Kabelbaserte varslere har den fordelen at de har større rekkevidde enn de trådløse.

Det mest vanlige i dag er likevel trådløse seriekoblede varslere. Fordelen med disse er at de er svært enkle å montere og det er raskt å bytte en enhet eller å utvide serien. Prisene på disse livredderne er så lave at du like godt kan anskaffe en for hvert rom i boligen, der det oppholder seg mennesker eller er fare for branntilløp. Ikke glem boden med elektriske apparater og brennbar væske!

Seriekoblede røykvarslere selges ofte i sett på tre varslere og det er enkelt å legge til nye etter hvert som du ønsker å utvide systemet. De fleste trådløse varslerne har en tilkoblingsknapp man trykker inn for å «parre» den med de eksisterende. Det hele er gjort i løpet av få minutter. Seriekoblede varslere gir gjerne beskjed når en av enhetene har dårlig batteri. Det skjer som oftest gjennom et kort lydsignal fra alle enhetene, mens det vil blinke fra den varsleren som må bytte batteri. Av sikkerhetshensyn er det smart å bytte alle batteriene samtidig.

Hvis du har montert røykvarslere i alle boligens aktuelle rom, kan du definitivt sove godt om natten.

Forbrukerrådet mener det ikke er avgjørende om de seriekoblede varslerne er trådløse eller kablede, men det viktigste er at de varsler hverandre.

Avanserte sentraler

De senere årene har smarthusløsninger blitt mer og mer populært. Enten det er snakk om enkel lys-styring fra apper og mobiler eller mer avanserte systemer med kameraovervåkning og alarmer. Her kommer røykdetektorene inn som et naturlig element. Selskaper som Google-eide Nest har utviklet smarte røykvarslere som kan varsle både i boligen og direkte til boligeiers telefon.

Alarmselskaper tilbyr også røykdetektorer som varsler direkte til dem. Dermed kan brannvesenet kontaktes, selv når eieren ikke er hjemme.

Nests røykvarsler koster rundt 1.000 kroner og er kompatibel med en rekke forskjellige systemer. Du kan blant annet koble røykvarsleren sammen med lysstyringssystemet til Philips Hue. Dermed kan du programmere alle boligens lyskilder til å blinke dersom brannvarsleren slår ut. Dette er definitivt ingen gimmick, men en god varslingsmetode og øker sikkerheten i boligen.

Nettstedet Tek.no foretok en større test av Nest-varsleren i september 2017. Testerne er imponert over hvor selvstendig varsleren er. Den har et innebygget program for selvtesting, slik at du slipper å trykke på den for å kontrollere at den slår ut. Selvtesten kjøres daglig og sender en oppdatering til mobilappen med beskjed om tingenes tilstand.

Egentlig er det bare å montere røykvarsleren, følge oppskriften i mobilappen og la den leve sitt eget liv. Nye varslere legges til på samme måte og de finner hverandre.

røykvarsler seriekobletI tillegg til lyd- og app-varsling har Nest Protect en lysring som signaliserer ved alarm. Denne lysringen er intelligent og skifter farge ved utslag. En gul ring vil varsle at varsleren har oppfattet noe som kan utvikle seg til å bli et problem, men først når den går over i rødt er det alarm.

Før alarmen utløses vil Nest Protect gi deg beskjed om at røyknivået er høyt. Denne funksjonen kaller produsenten Heads-Up. Hensikten er at du skal ha mulighet til å lufte ut og avverge alarmen å slå ut. Det kan for eksempel være ved matlagning. Heads-Up vil også gi beskjed om hvilken sensor som har fanget opp røyken. Har du flere Nest-varslere vil du dermed kunne få beskjed på soverommet om at det skjer noe på kjøkkenet.

Lysringen reagerer på bevegelse og kan benyttes som nattlys, hvis du har nattlige ærend på toalettet. Dette er funksjoner som kan skrues av om du ønsker.

Dette er fremtiden

Brannvarslere som er tilkoblet internett og som sammenkobles med andre smartenheter i boligen er definitivt fremtiden. Dette er kanskje det området der smarthjemmene har kommet lengst. Den ekstra sikringen som ligger i at alle hustandsmedlemmer kan bli varslet om et branntilløp øker sikkerheten. Det er bare et spørsmål om tid før forsikringsselskapene tilbyr lavere forsikringspremie for boliger som har installert smarte røykvarslere.

Denne type varslere er ofte utstyrt med andre sensorer, som temperatur og fuktighet. Dermed fungerer de også som termometer i boligen. En smart røykvarsler er en naturlig investering for deg som ønsker å omgjøre boligen til et smarthus.

Dersom du velger å montere et smart alarmsystem er det viktig at du tenker på sikkerhet og funksjonalitet først. Smarthus kan være fancy og spennende, men det er til syvende og sist funksjonen det dekker som er mest avgjørende. En røykvarsler skal varsle om branntilløp og være et sikkerhetsapparat, ikke et leketøy.

Med sentralstyrte og internettilkoblede varslingssystemer kan du selv bestemme hvem og hvordan det skal varsles. Det kan for eksempel være verdt å legge opp en midlertidig varsling til en nabo eller et familiemedlem dersom du er på ferie. Eller at voksne barn får varsel om branntiløp hos foreldrene. Slik varsling må selvsagt avtales, men det vil være en god sikring for de fleste.

Fibaro og Nesta er andre smarthus-produsenter som har utviklet smarte røykvarslere til å sammenkoble med mer avanserte systemer og det kommer flere til hver dag. Disse krever at du har montert en smartsentral som er tilkoblet internett. Sørg for at disse smarte varslerne også fungerer lokalt. Det kan være litt skummelt å basere sikkerheten på at internettlinjen skal fungere hele tiden. Smarthussystemene kan sammenkobles med andre enheter, slik at dører stenges, lys slåes på osv. Det er også mulig å installere systemer som kan slå av varmekilder eller stekeovnen automatisk. Da vil du for eksempel kunne forhindre tørrkoking på komfyren eller at stekeovnen brenner pizzaen. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvordan denne sikringen kan utføres, men det vil kunne være en veldig god løsning for hjemmet.

For fritidsboliger og båter finnes det varslingssystemer basert på mobilnettet, som vil varsle deg direkte dersom det skulle oppstå noen hendelser. Det er sterkt å anbefale at du utstyrer fritidseiendom med brannvarslingsanlegg med varsling til telefon. Det vil sikre at du alltid får beskjed, selv om du befinner deg langt unna.

Riktig montert og riktig brukt kan smarte alarmsystemer være en virkelig god investering, som skaper trygghet for personer og eiendom.

Pass på montering

Uansett om du velger en ionisk, optisk eller smart røykvarsler er plasseringen avgjørende. I forskriften heter det at varsleren skal monteres på en slik måte at den kan høres. Den gamle forskriften satt krav til at varsleren skulle høres i alle rom. Dette er ikke veldig mye til hjelp for en effektiv og hensiktsmessig plassering.

Generelt bør røykvarsleren plasseres i taket. Røyk er lettere enn luft og stiger raskt til taket. Dersom boligen er utstyrt med møne bør varsleren plasseres om lag en meter ned fra mønet. Varsleren bør ikke plasseres i hjørner eller tett inntil veggen. En grei regel er å plassere den en halv meter ut i rommet. Da vil den fange opp røyken før den trykker seg inn i krokene. Pass også på at det ikke er ventilasjonskanaler tett på der varsleren plasseres. Tett på vinduet er heller ingen god idé.

Hvor du bør montere røykvarsleren avhenger litt av hvilket rom du snakker om. Røykvarsleren har i utgangspunktet to arbeidsoppgaver. På den ene siden skal den oppdage røyk og brannutvikling. På den andre siden skal den også varsle om dette. Disse to arbeidsoppgavene er ikke nødvendigvis sammenfallende i en bolig. En tommelfingerregel vil være å montere varsleren i taket ved døren. Dette fordi den da vil oppfatte røyk som siger inn fra naborom.

Kjøkkenet er litt kronglete. Det kan være fristende å montere en varsler midt i kjøkkentaket, men da må du tenke over hvordan den kan bli påvirket av stekeovnen. En feilmontert røykvarsler kan fort bli et betydelig irritasjonsmoment og føre til at eieren demonterer den dersom den stadig slår ut fordi det stekes mat på kjøkkenet. Derfor bør kjøkkenvarsleren plasseres i god avstand til stekesonen. Ved utgangen er en mulighet eller i nærheten av et vindu. Dersom kjøkkenet er lite, så kan det være lurt å montere varsleren i taket på utsiden av kjøkkendøren.

Alle soverom bør ha sin egen røykvarsler. Dette gjelder selvsagt både på barne- og voksenrommet. Igjen anbefales det å anskaffe seriekoblede røykvarslere, slik at foreldrene kan føle seg trygge på at de vil høre dersom det utløses en alarm fra barnerommet.

Forbrukerrådet anbefaler at man også, om mulig, inngår et samarbeid med naboen. Har du et system med smart røykvarslere er det enkelt å montere en slik i boligen til naboen. Alternativt kan du montere en trådløst, seriekoblet varsler i nabohuset og la disse utveksle informasjon. Dette kan være spesielt nyttig dersom du bor i leilighet og har kort avstand over til naboen. I enkelte bygårder er det montert felles brannvarslningsanlegg.

Dersom du velger å få montert en brannalarm fra et vaktselskap, blir dette gjort av profesjonell montør. Da behøver du ikke å tenke på noe med montering. Men du må forsikre deg om at du har forstått hvordan alarmen virker og opereres før montøren går hjem. Ikke slipp montøren ut av døra før du føler deg trygg på at du kan betjene og håndtere alarmsystemet. Falske alarmer er både frustrerende og kan bli svært kostbart.

Hvem er best?

Forbrukerprogrammet TV 2 Hjelper Deg utførte en test av røykvarslere i november 2017. I denne testen tok de for seg ti forskjellige modeller i ulike prisklasser.

Testen ble gjort mot ulmebranner, som er den vanligste formen for branntilløp. Ulmebrann vil si at det sakte utvikler seg en brann gjerne fra elektriske apparater eller varmekilder. Slike branner er ofte vanskelige å oppdage, fordi det ikke umiddelbart oppstår flammer.

I testen viste alle modellene gode resultater og det var to og et halvt minutt mellom den første og siste som slo ut. Fagsjef i IF Sikkerhetssenter Ronny Tande betegner testresultatene som meget gode og sier tidsspennet mellom den beste og dårligste i testen ikke er avgjørende.

Det var tidligere omtalte Nest Protect som kom best ut av den relativt ferske testen. Men så er det også den klart dyreste. Med en kostnad på 1.000 kroner. De billigste modellene i testen kostet under 100 kroner.

Oppsummering

Når det gjelder røykvarslere er det ikke snakk om du skal ha, men hvor mange og hvilken type. Det er den absolutt billigste sikringen du kan gjøre i eiendommen og det kan bli fatalt å droppe dem. Forsikringsselskapene vil være svært kritiske dersom det oppstår brann i en bygning og brannvarslingssystemet enten ikke er montert eller ikke virker.

optisk røykvarslerNorsk lov pålegger at det finnes minst en røykvarsler i alle etasjer i en bygning. Kravet er også at varsleren skal høres i alle rom i etasjen. Tommelfingelregelen er at det finnes røykvarsler i alle oppholds- og soverom. I tillegg bør det monteres varslere i rom der det enten er montert mye elektrisk utstyr eller brennbare materialer.

Alle fageksperter anbefaler at man går til anskaffelsen av seriekoblede røykvarslere. Disse «snakker sammen» og vil utløse dersom en av varslerne i serien fanger opp røyk eller branntilløp. Om du velger kablet eller trådløs seriekobling er ikke så viktig, men vil avhenge av hvordan boligen er utformet.

Velg optiske røykvarslere. Disse er spesielt gode til å oppdage ulmebranner og varsler raskere enn de ioniske varslerne. Flertallet av branner i Norge skyldes elektriske apparater og brannene kommer i hovedsak fra ulmebranner. Derfor er det viktig at dette oppdages tidlig.

Røykvarsler skal monteres i taket, med god avstand til vegger og hjørner. Varsleren må testes jevnlig og aldri overmales eller dekkes til. Pass på at batteriene er friske og bytt dem gjerne på den store «Batteribyttedagen», 1. desember.

De senere årene har det kommet en rekke smarte brannvarslere på markedet. Disse kan kobles sammen med andre smarthus-enheter som kameraer og sensorer. Smarte røykvarslere kan programmeres til å sende varsel til mobiltelefoner og apper når de utløses. Med disse kan du også kontrollere lysforhold og temperatur på avstand. Slike smarthus-varslere kan også benyttes i fritidsboliger eller i lystbåt.

Alle alarmsystemer tilkoblet vaktselskap har innebygget røykvarsler. Her betaler du en månedlig sum for at alarmselskapet skal holde øye med boligen din. Dersom det utløses en brannalarm vil vaktselskapet rykke ut til boligen og ta kontakt med brannvesenet ved behov. Disse systemene sender også eieren varsel ved utløsning og eieren kan dermed bestemme selv hva som skal skje.

Om du velger en billig røykvarsler fra jernvareforretningen eller mer avanserte systemer til tusenvis av kroner er ikke så viktig. Det viktigste er at du har montert et system du vet fungerer og at dette vedlikeholdes og kontrolleres jevnlig. Sørg for at alle som bor i boligen vet hvor røykvarslerne er montert og hvordan de fungerer. Røykvarslere redder liv hver eneste dag og er den beste forsikringen du kan finne mot dødsbranner.

Vurder denne artikkelen!
Total: 24 Gjennomsnitt: 2.9
Back to top button